Kontakt

Kancelaria Biegłych Rewidentów i Księgowych
Kuraś, Michalkiewicz sp.p.

80-239 Gdańsk
ul. Miszewskiego 3 lok 2.

tel/fax 58 710 18 18
tel/fax 58 718 69 73

Kuraś Michalkiewicz