O firmie

Kancelaria Biegłych Rewidentów i Księgowych Kuraś, Michalkiewicz działa na rynku trójmiejskim od stycznia 2000 roku, początkowo pod nazwą Biuro Rachunkowe NOTA s.c. Obecnie Spółka działa jako Spółka Partnerska.

Dla potrzeb obsługi Klientów w zakresie badań sprawozdań finansowych, została wyodrębniona spółka Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3888.

Katarzyna Kuraś

Świadectwo kwalifikacyjne nr 6437/97 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów oraz biegły rewident księgowy - nr wpisu 011780.

Agnieszka Michalkiewicz

Świadectwo kwalifikacyjne nr 17222/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów. Prawnik.

Prowadzący biuro posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności jak też długoletnie doświadczenie w tym zakresie zdobyte zarówno podczas obsługi podmiotów prowadzących działalność oraz podczas pracy na stanowiskach głównych księgowych w firmach prowadzących działalność zarówno wytwórczą, handlową jak i usługową.

Wiedza z zakresu podatków i ubezpieczeń jest przez cały okres uzupełniana poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych zarówno przez organa podatkowe jak też wyspecjalizowane w tym zakresie placówki.

Kuraś Michalkiewicz