Kuraś Michalkiewicz

Kancelaria Biegłych rewidentów i księgowych

O firmie

Kancelaria Biegłych Rewidentów i Księgowych Kuraś, Michalkiewicz działa na rynku trójmiejskim od stycznia 2000 roku, początkowo pod nazwą Biuro Rachunkowe NOTA s.c. Obecnie Spółka działa jako Spółka Partnerska.

Dla potrzeb obsługi Klientów w zakresie badań sprawozdań finansowych, została wyodrębniona spółka Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3888.

więcej
Katarzyna Kuraś

Świadectwo kwalifikacyjne nr 6437/97 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów oraz biegły rewident księgowy - nr wpisu 011780.

Agnieszka Michalkiewicz

Świadectwo kwalifikacyjne nr 17222/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów. Prawnik.

Katarzyna Kuraś

Świadectwo kwalifikacyjne nr 6437/97 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów oraz biegły rewident księgowy - nr wpisu 011780.

Agnieszka Michalkiewicz

Świadectwo kwalifikacyjne nr 17222/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów. Prawnik.

Nasza oferta

Kancelaria Biegłych Rewidentów i Księgowych w chwili obecnej oferuje obsługę finansowo-księgową w pełnym zakresie. Działalność biura ukierunkowana jest przede wszystkim na obsługę jednostek w formie osób prawnych (spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje i in. oraz na szeroko pojęte doradztwo związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Biuro Rachunkowe oferuje również pomoc w przygotowaniu takich dokumentów jak plan kont, zasady polityki rachunkowości, regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz inne niezbędne dokumenty z zakresu rachunkowości i spraw kadrowo-płacowych.

więcej

Obsługa księgowa

Obsługa podatkowa

Obsługa kadrowa

Usługi związane z rachubą płac

Badanie sprawozdań finansowych

Usługi audytorskie

Kuraś Michalkiewicz